Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Janko Veselinović glasao

Janko Veselinović

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.