Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jovana Mehandžić glasala

usvojen

Nije glasala


usvojen

Nije glasala
usvojen

Nije glasala