LJUBAN PANIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 26. marta 1985. godine u Vršcu.

Po zanimanju je diplomirani ekonomista.

Student postdiplomskih master inženjerskih studija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2008. do 2012. poslanik u Skupštini AP Vojvodine.

Kao srednjoškolac učestvovao na omladinskom kampu Vlade Srbije i bio šef grupe koja se bavila reformama u obrazovanju.

Bio aktivan u nevladinom sektoru, kroz Centar za civilnu edukaciju i Koaliciju za pristup informacijama bavio se implementacijom Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja kao i građanskom kontrolom javnih budžeta.

Koautor omladinske TV emisije “ReAkcija”, realizovane uz pomoć Pokrajinskog fonda za razvoj neprofitnog sektora.

Pohađao brojne seminare i obuke domaćih i međunarodnih organizacija.

Dobitnik sertifikata “500 mladih lidera Srbije”, iz programa Obrazovanje mladih lidera Srbije, u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Učesnik Godišnjeg seminara Beogradskog fonda za političku izuzetnost za 2010/2011.

Prošao program 1000 mladih lidera, pod pokroviteljstvom predsednika Republike.

2011. završio šesti letnji Univerzitet Saveta Evrope u Strazburu, pod nazivom Etika i politika.

Na izborima 2008. izabran za odbornika u Skupštini opštine Vršac i poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član Demokratske stranke od 2003. godine.

Od 2005. do 2009. predsednik Kluba Demokratske omladine Vršac.

2008. imenovan za v.d. predsednika Demokratske omladine Vojvodine.

2009. izabran za predsednika Izvršnog odbora Demokratske omladine.

Član Opštinskog odbora DS Vršac, Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu i Predsedništva Demokratske omladine.

Narodni poslanik u NSRS u sazivu 2012-2014.

Govori engleski jezik.

Hobiji su mu čitanje, izučavanje istorije, sport i kuvanje.
Poslednji put ažurirano: 17.02.2022, 15:24

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Hvala.
Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege, poštovani gospodine ministre, suština ovog amandmana DS, koji sam podneo, jeste da se u razdelu 20 – Ministarstvo privrede, pa da vam čitam: dve milijarde dinara, smanji pozicija i prebaci na Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, na funkciju 620, klasifikaciju 511.
Gospodin Vučić i gospodin Velimir Ilić, vaše kolege iz Vlade i neko ko vas je u srpsku vladu i doveo, obećali su u junu mesecu građevinskoj operativi da će joj biti vraćeni svi dugovi. Naša građevinska operativa danas je u situaciji da nije u mogućnosti da učestvuje u projektima zbog stanja u kome se nalazi, a pre svega ogromnoj količini sredstava koja se duguju građevinskoj operativi.
Dakle, ideja ovog amandmana je da se uz opis aproprijacije doda da je deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od ta dva miliona dinara namenjen za smanjenje dugova građevinskoj industriji.
Poštovani ministre, mislim da je važno da kao deo Vlade podsetite one koji su vas u tu Vladu doveli, oni sa kojima radite na njihova obećanja jer su u junu mesecu obećali da će vratiti dugove građevinskoj operativi. Ovo je samo deo i pokušaj da se deo toga ispuni. Nadam se da ćete se predomisliti i prihvatiti ovaj amandman ako je, a sinoć nisam, zato što mi je „Partizan“ bio važniji, gledao gospodina Vučića, napokon pobedio hrast mogao bi da počne da se bavi svojim obećanjima. U junu mesecu je obećao pomoć građevinskoj industriji i želim sa ove dve milijarde, kojima bi promenili namenu u našem budžetu, građevinskoj industriji da pomognemo.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 20.11.2013.

Hvala uvaženi predsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani i građanke, zakasnio sam malopre kada je bio moj amandman. Zahvalio bih se koleginicama Teodori i Biljani što su podnele gotovo istovetan sa malim razlikama i podržao bih njihov amandman da ostane delo učinjeno iz nehata u ovim izmenama Krivičnog zakonika i da to ogolimo jezikom građana. Između Banatskog Karlovca i Vladimirovca - pružni prelaz, instalacija, prelazite sa prikolicom i prevozite drva i desi vam se sasvim slučajno da usled mehaničkog kvara se ta prikolica otkači i ta drva se raspu i oštete određenu instalaciju. Da li je to namera ili je to nehat? Tu se samo o tome radi. Kakvu poruku mi kao poslanici Narodne skupštine RS, kao zakonodavno telo, šaljemo građanima Srbije ako iko zbog dela koje nije počinio namerno.
Sasvim sigurno, ova dela koja sam ja naveo sada kao primer, ili kolega Milivojević ili pre toga koleginica Vlahović, sasvim sigurno je to nehat. Ako komšija reši da vrati šaht ili da popravi vrata od električne instalacije i dogodi se da tu instalaciju ošteti, on mora na sudu da ima pravo da dokaže da je to učinio iz nehata. Loša je poruka da nehat uklonimo, kada su ova krivična dela u pitanju, iz Krivičnog zakonika. Loše je da za očigledne i moguće situacije, gde nema predumišljaja, nešto se dogodi, građani budu suđeni kao da predumišljaj postoji. Naročito je loše da mi šaljemo takvu poruku danas, kada već danima traju spekulacije o tome ko i na koji način razgovara sa određenim ljudima osuđenim za najstrašnija krivična dela o pomilovanju, a nalazi se u kabinetu predsednika Republike.
Naš posao danas je Krivični zakonik. Molim vas da prihvatite jedan od ovih amandmana DS. Zaista je glupo da mi kao narodni poslanici ne donesemo rešenje kojim sutra neko ko prevozi drva preko pružnog prelaza i na taj način sasvim slučajno ošteti instalaciju, bude suđen kao da je to uradio sa predumišljajem. O tome se samo radi. Hvala vam.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.11.2013.

Hvala poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici, uvaženi predlagaču, gospodine predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Stefanoviću, hvala gospođi Plavšić što mi je uštedela jedno dva minuta čitajući članove zakona. Ostavila mi je dovoljno vremena se složimo kroz ovu raspravu i o članu 17. i o članu 22. da prosto definišemo kategorije i prava iz tih članova po onoj staroj da je ponavljanje majka znanja. Ako se ne zna, onda može i da se nauči stalnim ponavljanjem gradiva.
Član 17. definiše osiguranike, jel tako? Suština je da osiguranik ima direktno pravo na zdravstveno osiguranje, a osigurano lice ima pravo izvedeno iz njegovog. Dakle, vi gospodine predsedniče Narodne skupštine dok ste studirali, ako niste bili zaposleni, bili ste osigurano lice imali ste izvedeno pravo na zdravstveno osiguranje, jel tako? Dakle, definisali smo šta je osiguranik, a šta je osigurano lice, slažemo se oko toga.
Onda dolazimo do člana 22. i izmene iz oktobra 2012. godine koje su pohvalne, pre svega i za ministarku zdravlja i moramo biti korektni to da kažemo, koje kažu – osiguranicima. Znači, složili smo se šta su osiguranici, jesmo. Dakle, osiguranicima se smatraju i lica ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. ovog zakona, pa kaže – deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti, žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva. Dakle, ako smo se složili šta su osiguranici i da imaju pravo na direktnu zdravstvenu zaštitu i ako kasnije pet članova nakon toga kažemo ponovo da su osiguranici, a složili smo se šta su oni, i ove kategorije zbog kojih navodno danas predlažete ovaj zakon, onda mi apsolutno dobijamo potvrdu da je tačno ono što određeni poslanici, i moja prethodnica i drugi poslanici ovde govore.
Vi ste često i to sa pravom kao predsednik Narodne skupštine deo državnog vrha. Često se taj državni vrh u poslednjih godinu i po dana sastaje po raznim pitanjima koja su važna za našu zemlju i to je u redu. Godinu i po dana ste na vlasti.
Ovim zakonom, prepisivanjem rešenja koja već postoje, ne radite ništa drugo do priznajete nemoć da rešite stvarne probleme koji postoje u tim oblastima. Nije vaš posao da iznova definišete prava koja već postoje, već ako se ona ne ostvaruju da dovedete do toga da se ona ostvaruju. To je vaš posao. Vaš posao gospodine Stefanoviću, a ne vaša krivica, da se razumemo, svi ljudi u Srbiji i svi mi ovde smo bili na vlasti u nekom trenutku, nije vaša krivica to što nam poput Kikindskog odeljenja akušerstva izgledaju na način na koji izgledaju. Ali vaša je krivica ako godinu i po dana nakon što ste došli na vlast se tamo ništa ne popravi, a predlažete zakonska rešenja koja već imamo godinu dana ovde, a imamo ih. Dakle, složili smo se šta su osiguranici i osigurana lica.
Vidite, malo pre ste doveli javnost u zabludu. Ovaj zakon je vaš Predlog zakona. Bavi se ženama, odnosno trudnicama, decom i porodiljama. Malo pre smo pričali o nezaposlenima. Nemojte da dovedete slučajno u zabludu ljude koji ovo gledaju da i lica koja se neobuhvataju ovim zakonom dobijaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Za malo ste to uradili. Možda nesvesno, kao što ne znate da razlikujete osiguranike i osigurana lica i to da su u članu 22. ti osiguranici su dobili prava koja ovde danas predlažete.
Postoji još jedna stvar jako zabrinjavajuća u ovom zakonu, gospodine predsedniče Narodne skupštine. Narodna skupština Republike Srbije je organ koji donosi predlog Ustava Republike Srbije i to je uradila 2006. godine. Ovaj saziv Narodne skupštine je nadležan i vi kao njegov predsednik da Ustav promenite ako za to postoji politički dogovor. Nadasve, dužni ste kao predsednik Narodne skupštine i mi svi ovde kao narodni poslanici da budemo primer kada je u pitanju poštovanje Ustava.
Član 42. Ustava se bavi zaštitom podataka o ličnosti gospodine predsedniče i kaže da svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti u skladu sa zakonom i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe. Vi ovim zakonom lekare činite dužnim da dostavljaju podatke o prekidu trudnoće i rođenju mrtvog deteta. To je grubo kršenje člana 42. Ustava Republike Srbije. Zakon o zaštiti podataka u članu 16. definiše naročito osetljive podatke, gospodine predsedniče, i kaže da podaci koji se odnose, između ostalog, na zdravstveno stanje mogu se obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica.
U vašem poslaničkom klubu imate ljude koji mogu da objasne koliko je strašan prekid trudnoće nakon šestog meseca, kako se to radi i kakve medicinske zahvate to zahteva. To je strašno. Ovo morate izbaciti.
Vi ste predsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Zamislite da se pojave udruženja, a to uopšte nije isključeno, ili zamislite situaciju da 25 narodnih poslanika podnese Ustavnom sudu predlog da se oceni ustavnost člana ovog zakona. Zamislite da to Ustavni sud zaista oceni neustavnim, u šta verujem da bi to učinio.
(Narodni poslanik Nebojša Stefanović, s mesta: Molim vas, učinite to.)
Zamolio bih predsedavajućeg da opomenete predsednika Narodne skupštine.
(Predsedavajući: Molim vas da ne dobacujete sa mesta.)
Nije lepo dobacivati, gospodine Stefanoviću. Tome nas vi učite sve ovo vreme ovde.
Gospodine predsedniče Narodne skupštine, s obzirom na to kako se ponašate sada, smejete i dobacujete, meni nije smešno to što sam rekao da godinu i po dana od izbora vi činite državni vrh i ništa se popravilo nije za ljude, a vi se bavite prepisivanjem. Jasno je ljudima koji sede sa vama u klupama o čemu se radi, kada vi a ne vaša poslanička grupa predlažete ovakav zakon. Vi ste primer javne vlasti kada je u pitanju zaštita trudnica i porodilja, briga o deci i socijalne politike u gradu Beogradu, kojeg ste pre 50 dana smenili. Vi ste možda i hteli, ali vam predsednik partije nije dozvolio da budete gradonačelnik Beograda. Procena je da možda treba da poradite na imidžu, gospodine predsedniče Narodne skupštine, pa onda ovom temom želite da napravite od sebe …
(Predsedavajući: Gospodine Paniću, molim vas.)
… Sve je dobro dok me ne kidnapujete kolima. Hvala.
Procena je da je ovo nešto protiv čega nećemo glasati, ali je nešto što neće rešiti probleme u oblasti kojom se bavite. Ovo je tek, gospodine Stefanoviću, jeftin način da se ne bavite onim čime biste trebali da se bavite, a to je unapređenje života građana. Bavite se unapređenjem sopstvenog imidža. Hvala vam na brizi koju iskazujete. Molim vas samo da sledeći put malo bolje pročitate zakonska rešenja i da onda zakone koje smo doneli sprovodimo, a ne da donosimo nove da bi imali alibi što ne sprovodite stare. Hvala.