Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ljuban Panić glasaousvojen

Nije glasao
usvojen

Nije glasao