Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljuban Panić glasalausvojen

Nije glasalausvojen

Nije glasala


usvojen

Nije glasala