Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljuban Panić glasala


usvojen

Nije prisustvovala