Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Maja Videnović glasala

Maja Videnović

Demokratska stranka

usvojen

Nije prisustvovala