Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milan Mirosavljević glasala

usvojen

Nije prisustvovala