Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Miodrag Stojković glasala

Miodrag Stojković

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.