Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Siniša Lazić glasaousvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao