Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Homen glasao

Slobodan Homen

Socijaldemokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije glasao