Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Milivojević glasao

Srđan Milivojević

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao