TEODORA VLAHOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena je 14. novembra 1953. godine u Kuštilju, opština Vršac.

Po zanimanju je diplomirana pravnica.

Od 2008. godine direktorka Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od 2004. do 2008. savetnica i pomoćnica direktora Fonda za razvoj AP Vojvodine.

Od 1994. do 2003. privatna preduzetnica - vlasnica Agencije za pravni i finansijski konsalting.

Od 2000. do 2003. poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Od 1978. do 1982. delegatkinja u Skupštini SR Srbije.

Od 1988. do 2004. potpredsednica Centra za preduzeće, preduzetništvo i menadžment iz Novog Sada.

Od 2000. do 2008. osnivačica i članica rukovodstva Poslovne asocijacije žena iz Novog Sada.

Narodna poslanica i u sazivu 2012-2014.

Organizatorka i voditeljica radionica za osposobljavanje za vođenje sopstvenog biznisa u nevladinim organizacijama: Vojvođanska inicijativa za samozapošljavanje žena i Pet koraka do sopstvenog biznisa.

Saradnica na projektima: OXFAM-a za žene izbeglice, Novosadskog humanitarnog centra u okviru Poslovne škole, Saveza nezaposlenih Srbije i Beograda na edukaciji mladih, Akademije ženskog preduzetništva i dr.

Maternji jezik rumunski, govori engleski i francuski jezik.
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 11:51

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

  Poštovani ministre, ovaj amandman, kolega Janko Veselinović i ja smo podneli isključivo imajući iskustva iz svakodnevnog života i rada. Velike su bile dileme, i vaše kolege iz ministarstva sigurno znaju da su se lokalne vlasti obratili za mišljenje vezano za isplatu jubilarnih nagrada.
U ovom budžetu piše da se u 2014. godini, mogu usplatiti samo one jubilarne nagrade za koje se pravo steklo u 2014. godini. Složiću se sa vašim obrazloženjem da stečena prava se moraju poštovati, i da će se isplaćivati za one koji su stekli, recimo ovoga meseca u decembru, a koje nije isplaćeno, da će se to isplaćivati u 2014. godini.
S obzirom da jasna pravan norma ima mnogo veće značenje od bilo kog ministarstva bez namere da nekog uvredim, ali tako je rangirano u pravnom sistemu, smatramo da je ovako definisana norma u kome se govori da se odnosi samo na stečena prava u 2014. godini, dovešće opet do dilema i do vraćanja ministarstvu za mišljenje. Ono što je još gore može da dovede do toga da za neke zaposlene direktne, indirektne i ostale korisnike budžetskih sredstava se nejednako primenjuje, što bi bila mnogo veća šteta. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Moj amandman se odnosi na isti član, s tim što bih rekla da podržavam amandman koleginica iz DSS. Sasvim sam istog mišljenja, što se tiče javnih servisa i stanja u kome se oni nalaze. Ali, moj amandman se odnosi na drugi deo, na deo da ako se sredstva namenjena za javne servise u sledećoj godini ne potroše, da se vrate u rezerve.
Činjenica je da Zakon o budžetskom sistemu predviđa da se vrate sredstva neiskorišćena u budžetsku rezervu, ali ima i određen koeficijent, odnosno procenat u kome se ta sredstva mogu vratiti.
Ovo na šta sam ja stavila amandman jeste upravo ovaj deo, gde se kaže da će mimo Zakona o budžetskom sistemu, znači, ne vodeći računa o članu 61. Zakona o budžetskom sistemu i 69, jer rezervu moramo da gledamo sa oba aspekta. To je po mojoj računici 26 milijardi dinara. Ako to sve zajedno nije dovoljno za rezerve i da još tražimo, još jedan izuzetak, da ni ova sredstva ne ulaze u taj limit.
Zašto sam protiv da se na ovaj način krši Zakon o budžetskom sistemu? Inače sam protiv da se krši bilo koji zakon, ali ovim zakonom da se napravi izuzetak, zato što svi znamo da kada formiramo budžetsku rezervu, o budžetskoj rezervi odlučuje Vlada, ne odlučuje parlament. Znači, ova sredstva se ne koriste transparentno. Koriste se po posebnim programima Vlade. Nad ovim sredstvima parlament nema kontrolu. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Amandmanom na član 32, predložila sam da se određenim opštinama, odnosno 88 opština u celoj Srbiji dodele dodatna sredstva, s obzirom da su drastično umanjena sredstva za narednu godinu, u odnosu na ovu godinu za neke opštine čak, recimo, Pančevo 71%, Požarevac 43%, itd. Znači, to su ogromna umanjenja i u odgovoru se kaže da su opštine u suficitu, a samo republički budžet u deficitu.
Međutim, nije napravljen odgovarajući kriterijum, jer opština Pančevo, recimo, pošto je ona najviše oštećena u ovom delu, pa nju uzeti kao primer, ima izuzetne probleme i kada se tiče zagađivanja vazduha, itd, pa sumnjam da će sa ovoliko malo sredstava koja će joj biti dodeljena, uz to što znamo je smanjen i porez na zaradu koja je isto prihod opština i gradova, da se kasa sa budžetima sve teže i teže puni, odnosno da se ne puni odgovarajućom dinamikom. Grad Pančevo i ostale opštine za koje sam predložila povećanje sredstava biće oštećene i neće moći da ispune ni svoje osnovne funkcije. Zahvaljujem.