Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Teodora Vlahović glasao
usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao