Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Andrić glasao

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao