SVETISLAVA BULAJIĆ

Nestranačka licnost

Rođena 4. juna 1964. u Beogradu, majka ženskog deteta. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirala 1987, a 1998. odbranila magistarsku tezu.
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 12:02

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.


Aleksić Miroslav – protiv
Arsić Veroljub – za
Atlagić prof. dr Marko – za
Babić Vlado – za
Bajatović Dušan – za
Barišić Dragana – za
Bauer dr Ivan – za
Bačevac dr Muamer – za
Belačić Aleksandra – odsutna
Bečić mr Igor – za
Bićanin Milena – za
Blažić Branislav – za
Bogatinović Žarko – za
Bogdanović Goran – protiv
Bogosavljević Bošković prof. dr Snežana – za
Božić Nenad – odsutan
Božović Balša – protiv
Bojanić Zoran – za
Bojić Dubravko – protiv
Bojić prof. dr Milovan – odsutan
Borković Dušan – za
Bošković Miloš – odsutan
Broz Josip – za
Bukvić dr Danica – za
Bulatović Slaviša – za
Veljković Dragan – za
Veljković Jelisaveta – za
Vesović Dragan – protiv
Videnović Maja – odsutna
Vlahović Sonja – za
Vujadinović Milimir – za
Vujić Vojislav – protiv
Vujić Obradović Jelena – protiv
Vukadinović Đorđe – protiv
Vukomanović dr Dijana – protiv
Vučković Nataša – protiv
Gavrilović Marko – za
Gajić Gorica – odsutna
Gegić Bajro – protiv
Gojković Žika – za
Gojković Maja – za
Grubor Borka – za
Grujić Mladen – za
Davidovac Tijana – za
Damjanović Miljan – odsutan
Delić Božidar – protiv
Dinić Ivana – za
Dragišić prof. dr Zoran – za
Drecun Milovan – za
Đokić Zvonimir – za
Đukanović Vladimir – za
Đurić Vladimir – protiv
Đurišić Marko – protiv
Đurović Aleksandra – za
Žarić Kovačević Jelena – za
Živković Zoran – protiv
Žigmanov Tomislav – odsutan
Zagrađanin Vladan – za
Zeljub Marko – za
Zukorlić Muamer – odsutan
Ivković Vesna – za
Imamović Enis – protiv
Jankov Ratko – protiv
Janošević Stanislava – za
Jančić Radovan – za
Janjušević Krsto – za
Janjušević Marija – protiv
Jevđić Marija – protiv
Jeftić Jovica – za
Jevtović – Vukojičić Milanka – za
Jelenković dr Predrag – za
Jerkov Aleksandra – protiv
Ješić Goran – odustan
Jovanović Branimir – za
Jovanović Vera – za
Jovanović Dragan – za
Jovanović mr Jadranka – za
Jovanović Jovan – protiv
Jovanović Spasoja Nataša – protiv
Jovanović Stanoja Nataša – za
Jovanović Neđo – za
Jovanović Čedomir – protiv
Jović Radoslav – za
Jojić Petar – odsutan
Jokić docent dr Mihajlo – za
Jolović Nikola – za
Jugović Aleksandar – za
Karanac Jasmina – za
Karadžić Ana – za
Karić Dragomir – za
Karić Ivan – za
Karić Milanka – za
Knežević Blaža – za
Knežević prof. dr Milan – za
Kovač Elvira – za
Kovačević Borisav – za
Kovačević Goran – za
Kovačević Studenka – za
Komlenski Đorđe – za
Kompirović Stanija – za
Konstantinović Nenad – odsutan
Korać dr Žarko – odsutan
Kosanić Đorđe – protiv
Kostić Dragana – za
Kostić mr Ivan – protiv
Kostić Radmilo – za
Krasić Zoran – protiv
Krivokapić Milovan – za
Krlić Mirko – za
Lazanski Miroslav – za
Lazić Nada – odsutna
Lakatoš LJibuška – za
Laketić dr Darko – za
Lapčević Milan – odsutan
Linta Miodrag – za
Lukić Mladen – za
LJubenović Tomislav – odsutan
Majkić Aleksandra – za
Maletić Aleksandra – za
Malušić LJiljana – za
Mandić Momčilo – odsutan
Manojlović Ivan – za
Maraš Marjana – za
Marinković prof. dr Vladimir – za
Marjanović Vesna – protiv
Markićević Miroslav – odsutan
Marković Aleksandar – za
Marković Vesna – za
Marković Dragan – protiv
Martinović dr Aleksandar – za
Matić Veroljub – za
Macura Tatjana – protiv
Mačužić Maja – za
Mijailović Ostoja – za
Mijatović Jelena – za
Mijatović dr Milorad – za
Miladinović Stefana – za
Milekić Zoran – za
Miletić Milija – za
Milisavljević Dušan – odsutan
Milić Nenad – protiv
Milićević Đorđe – za
Milojević Milosav – za
Milojičić Radoslav – protiv
Mirčić Milorad – protiv
Mitrović Nenad – za
Mićin Žarko – za
Mićić Nataša – odsutna
Mićunović Dragoljub – odsutan
Mihailović Vacić Nataša – za
Mihajlović Branislav – odsutan
Mihajlović LJiljana – protiv
Mihajlović Miletić – za
Mihajlovska LJupka – odsutna
Mrdaković Todorović LJubica – za
Mrkonjić Milutin – za
Nikolić Goran – za
Nikolić Dejan – odsutan
Nikolić Ivana – za
Nikolić Jasmina – protiv
Nikolić Vukajlović Vesna – protiv
Nikolić Pavlović dr Svetlana – za
Nogo Srđan – protiv
Obradović Bogdan – za
Obradović Boško – protiv
Obradović prof. dr Žarko – za
Obradović Jasmina – za
Obradović Marija – za
Ognjanović Olivera – za
Omerović Meho – za
Orlić Vladimir – za
Ostojić Jovo – odsutan
Pavlović Dušan – protiv
Pavlović Sonja – protiv
Palalić Jovan – za
Pantić Pilja Biljana – za
Pantović Ognjen – za
Papuga Olena – protiv
Parezanović Marko – za
Pastor Balint – za
Paunović Vera – za
Paunović Snežana – za
Pek Zoltan – za
Pekarski Goran – protiv
Perić Sreto – protiv
Petković Vladimir – za
Petrović Dušan – odsutan
Petrović Mira – za
Petrović Petar – protiv
Petrović Bogdana Snežana – za
Petrović Radovana Snežana – za
Petronijević Milisav – za
Pešić Olivera – za
Radeta Vjerica – protiv
Radičević Dalibor – za
Radojičić Zoran – protiv
Radulović Saša – protiv
Rakić Katarina – za
Rakonjac Vesna – za
Rakonjac dr LJubinko – za
Rančić Branimir – za
Rašković Ivić dr Sanda – odsutna
Repac Desanka – za
Ristić Marina – odsutna
Ristić Slaviša – odsutan
Rističević Marijan – za
Ružić Branko – za
Savić Nikola – protiv
Savkić Dragan – za
Stamenković Branka – protiv
Stanković Zdravko – odsutan
Stanković Miroljub – za
Stanković Đuričić Miroslava – protiv
Stevanović Aleksandar – odsutan
Stevanović dr Ana – protiv
Stevanović Veroljub – odsutan
Stević Zvonimir – za
Stojadinović Danijela – za
Stojanović Filip – protiv
Stojiljković Ivana – za
Stojković Dušica – za
Stojmirović prof. dr LJubiša – za
Stošić Hadži Milorad – za
Sušec Željko – za
Tarbuk Duško – za
Tepić Marinika – protiv
Tomašević Damnjanović Tanja – za
Tomić Aleksandra – za
Tončev Novica – za
Torbica Bojan – za
Turk Milena – za
Ćirić Goran – protiv
Ćorilić Milena – za
Fehratović Jahja – odsutan
Filipović Srbislav – za
Filipovski Dubravka – za
Fremond Arpad – za
Hasani Fatmir – za
Cokić Radoslav – za
Čabradi mr Goran – za
Čabraja Aleksandra – odsutna
Čanak Nenad – odsutan
Čolaković Momo – za
Čomić Gordana – protiv
Čotrić Aleksandar – za
Šarović Nemanja – odsutan
Ševarlić prof. dr Miladin – protiv
Šešelj prof. dr Vojislav – odsutan
Šormaz Dragan – za
Šulkić Dejan – protiv.

Prva posebna sednica, u Jedanaestom sazivu, 11.08.2016.


Aleksić Miroslav – protiv
Antić Aleksandar – za
Arsenović Konstantin – za
Arsić Veroljub – za
Atlagić prof. dr Marko – za
Babić Vlado – za
Bajatović Dušan – za
Barišić Dragana – za
Bauer dr Ivan – za
Bačevac dr Muamer – za
Belačić Aleksandra – protiv
Bečić mr Igor – za
Bićanin Milena – za
Blagojević Marko – za
Blažić Branislav – za
Bogatinović Žarko – za
Bogdanović Goran – protiv
Bogosavljević Bošković prof. dr Snežana – za
Božić Nenad – odsutan
Božović Balša – odsutan
Bojanić Zoran – za
Bojić Dubravko – odsutan
Bojić prof. dr Milovan – odsutan
Borković Dušan – za
Bošković Miloš – protiv
Broz Josip – za
Bukvić dr Danica – za
Bulatović Slaviša – za
Veljković Dragan – za
Vesović Dragan – protiv
Videnović Maja – odsutna
Vlahović Sonja – za
Vrcelj Živko – za
Vujadinović Milimir – za
Vujić Vojislav – za
Vukadinović Đorđe – protiv
Vukomanović dr Dijana – za
Vučković Nataša – odsutna
Gavrilović Marko – za
Gajić Gorica – protiv
Gegić Bajro – odsutan
Gojković Žika – za
Gojković Maja – za
Grubor Borka – za
Grujić Mladen – odsutan
Davidovac Tijana – za
Damjanović Miljan – protiv
Dačić Ivica – za
Delić Božidar – protiv
Dragišić prof. dr Zoran – za
Drecun Milovan – za
Đokić Zvonimir – za
Đukanović Vladimir – za
Đukić Dejanović prof. dr Slavica – za
Đurić Vladimir – protiv
Đurišić Marko – protiv
Đurović Aleksandra – za
Žarić Kovačević Jelena – za
Živković Zoran – protiv
Žigmanov Tomislav – protiv
Zagrađanin Vladan – za
Zeljug Marko – za
Zukorlić Muamer – za
Imamović Enis – protiv
Jankov Ratko – protiv
Janošević Stanislava – za
Jančić Radovan – za
Janjušević Krsto – za
Janjušević Marija – protiv
Jevđić Marija – za
Jevtić Jovica – za
Jevtović Vukojičić Milanka – za
Jerkov Aleksandra – odsutna
Ješić Goran – protiv
Jovanović Branimir – za
Jovanović Dragan – za
Jovanović Jadranka – za
Jovanović Jovan – protiv
Jovanović (Spasoja) Nataša – protiv
Jovanović (Stanoja) Nataša – za
Jovanović Čedomir – odsutan
Jojić Petar – protiv
Jokić Mihailo – za
Jolović Nikola – za
Jugović Aleksandar – za
Karanac Jasmina – za
Karić Dragomir – za
Karić Ivan – za
Karić Milanka – odsutna
Knežević Blaža – za
Knežević Goran – za
Knežević prof. dr Milan – za
Kovač Elvira – za
Kovačević Borisav – za
Kovačević Goran – za
Komlenski Đorđe – za
Kompirović Stanija – za
Konstantinović Nenad – odustan
Korać dr Žarko – protiv
Kosanić Đorđe – za
Kostić Dragana – za
Kostić mr Ivan – protiv
Kostić Radmilo – za
Krasić Zoran – protiv
Krivokapić Milovan – za
Krkobabić Milan – za
Krlić Mirko – za
Lazanski Miroslav – za
Lazić Nada – odsutna
Lakatoš Ljibuška – za
Laketić Darko – za
Lapčević Milan – protiv
Linta Miodrag – za
Ljubenović Tomislav – protiv
Majkić Aleksandra – za
Maletić Aleksandra – za
Malušić Ljiljana – za
Mandić Momčilo – protiv
Manojlović Ivan – za
Maraš Marjana – za
Marinković prof. dr Vladimir – za
Marjanović Vesna – odsutna
Markićević Miroslav – za
Marković Aleksandar – za
Marković Vesna – za
Marković Dragan – za
Martinović dr Aleksandar – za
Matić Veroljub – za
Macura Tatjana – protiv
Mačužić Maja – za
Mijailović Ostoja – za
Mijatović Jelena – za
Mijatović dr Milorad – za
Miladinović Stefana – za
Milekić Zoran – odsutan
Milenković mr Marko – protiv
Miletić Milija – za
Milić Nenad – protiv
Milićević Đorđe – za
Milojević Milosav – za
Milojičić Radoslav – protiv
Mirčić Milorad – protiv
Mitrović Nenad – za
Mićin Žarko – za
Mićić Nataša – odsutna
Mićunović Dragoljub – odsutan
Mihailović Vacić Nataša – za
Mihajlović Branislav – protiv
Mihajlović Ljiljana – protiv
Mihajlović Miletić – za
Mihajlovska Ljupka – protiv
Mladenović Andreja – za
Mrdaković Todorović Ljubica – za
Mrkonjić Milutin – za
Nikolić Goran – za
Nikolić Dejan – protiv
Nikolić Ivana – za
Nikolić Jasmina – protiv
Nikolić-Vukajlović Vesna – protiv
Nikolić-Pavlović Svetlana – za
Nogo Srđan – protiv
Obradović Bogdan – odsutan
Obradović Boško – protiv
Obradović prof. dr Žarko – za
Obradović Jasmina – za
Obradović Marija – za
Ognjanović Olivera – za
Omerović Meho – za
Orlić Vladimir – za
Ostojić Jovo – protiv
Pavlović Dušan – protiv
Pavlović Sonja – protiv
Pajtić Bojan – protiv
Palalić Jovan – za
Pantić-Pilja Biljana – za
Pantović Ognjen – za
Papuga Olena – protiv
Parezanović Marko – za
Pastor Balint – za
Paunović Snežana – za
Pek Zoltan – za
Perić Sreto – protiv
Petković Vladimir – za
Petrović Dušan – protiv
Petrović Mira – za
Petrović Petar – za
Petrović (Bogdana) Snežana – za
Petrović (Radovana) Snežana – za
Pešić Olivera – za
Predić Gordana – za
Radeta Vjerica – protiv
Radičević Dalibor – za
Radojičić Zoran – protiv
Radulović Saša – protiv
Rakić Katarina – za
Rakonjac Vesna – za
Rakonjac dr Ljubinko – za
Rančić Branimir – za
Rašković Ivić dr Sanda – odsutna
Repac Desanka – za
Ristić Marina – odsutna
Ristić Slaviša – protiv
Rističević Marijan – za
Ružić Branko – za
Savić Nikola – protiv
Savkić Dragan – za
Stamenković Branka – protiv
Stanković Zdravko – protiv
Stanković Miroljub – za
Stanković Đuričić Miroslava – protiv
Stanojević Velimir – za
Stevanović Aleksandar – protiv
Stevanović Ana – protiv
Stevanović Veroljub – protiv
Stević Zvonimir – za
Stojadinović Danijela – za
Stojiljković Ivana – za
Stojković Dušica – za
Stojmirović prof. dr Ljubiša – za
Stošić Hadži Milorad – za
Sušec Željko – za
Tarbuk Duško – za
Tepić Marinika – protiv
Tomašević Damnjanović Tanja – za
Tomić Aleksandra – za
Tončev Ivica – za
Tončev Novica – za
Torbica Bojan – za
Turk Milena – za
Ćirić Ana – za
Ćirić Goran – odsutan
Ćorilić Milena – za
Fehratović Jahja – za
Filipović Srbislav – za
Filipovski Dubravka – za
Fremond Arpad – za
Hasani Fatmir – za
Cokić Radoslav – za
Čabradi Goran – za
Čabraja Aleksandra – protiv
Čanak Nenad – odsutan
Čolaković Momo – za
Čomić Gordana – odsutna
Čotrić Aleksandar – za
Šarović Nemanja – odsutan
Ševarlić prof. dr Miladin – protiv
Šešelj prof. dr Vojislav – protiv
Šormaz Dragan – za
Šulkić Dejan – protiv

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2013.

Zahvaljujem, predsedavajući.
Uvaženi gospodine Tomiću, poštovane kolege i koleginice poslanici, reforma pravosuđa je bila i svakako ostaje veoma važan prioritet Republike Srbije. Dokaz za to je i dnevni red pred nama, spisak ovih visokih sudijskih imenovanja o kojima treba danas da raspravljamo.
Izražavajući žaljenje zbog toga što postoji ovako oskudno interesovanje plenuma za jednu tako važnu temu, a bez ikakve namere da ulazim u detalje biografija pred nama, jer tome nisam ni lično sklona, pogotovo posle obavljenog posla u tako visokoj instituciji iz koje gospodin Tomić dolazi, kao što je opšte poznato to nije
ni manir LDP-a, ja ću se u svojoj kratkoj reči zadržati na nečemu drugom. Naime, pokušaću da vas podsetim na neke druge stvari, a kao doprinos konstruktivnosti ove današnje rasprave.
Krenuću od činjenice da se u reformi pravosuđa još uvek prevashodno bavimo personalnim pitanjima, ne poričući da su imenovanja i personalna rešenja koja nam se danas predočavaju važan deo reforme pravosuđa, a da je to svakako najprominentnije predlog za imenovanje novog predsednika Vrhovnog kasacionog suda. U stvari, ja želim da vas podsetim na nešto drugo – uvodne rečenice Strategije reforme pravosuđa, upravo zato što je ona usvojena od ove sadašnje većine i baš zbog toga što ja dolazim iz redova opozicije. Imajući tekst pred sobom, dolazim do zaključka da i sam donosilac Strategije posmatra ove stvari na drugačiji način od onoga kako postupa.
Jedna od prvih stvari na koje strategija upućuje jeste pre svega govor o fazi ulaska u preciznije definisanje usvojenog pravnog okvira i institucionalno i profesionalno jačanje kapaciteta u pravosudnom sistemu, gde najprominentije u stvari stoji prevashodno Visoki savet sudstva. Znači, ne pojedinačni sudovi ili sudije, nego upravo Visoki savet sudstva, pored Državnog veća tužilaca, Pravosudne akademije i slično.
Ono što je još važnije, da se ne bismo više iscrpljivali na tim jalovim raspravama o tome ko je kada i kako vršio i pogrešio u reformi pravosuđa, podsećam vas da je sadašnja većina u strategiji zapisala da je nužno obezbediti kontinuitet reforme pravosuđa, uz korekcije se zahtevaju, ali kontinuitet. Znači, da je u svim elementima prepoznato da je ovo jedna od tema koja je apsolutan prioritet, bez obzira na to kakav je rasporede političke moći na dnevnom redu, kao i da je to nešto što je u svakom slučaju, na šta prve rečenice strategije i upućuju, apsolutno povezano sa procesom evropskih integracija. Sami smo svedoci da se tom temom bavimo upravo vezano za usaglašavanje poglavlja 23 i 24 u procesu pregovora sa EU. To je već otvoreno i biće otvoreno do samog kraja, odnosno dovršetka tog procesa pregovaranja kada je u pitanju pristupanje EU.
Ono o čemu već duže vreme debatujem sa ministrom Selakovićem, i biće prilike jer ipak stižu i neki drugi predlozi u parlament, jasno je da je korak i dinamika tog procesa nešto na šta mi apsolutno gledamo drugačije. Prioriteti treba da se postave malo šire. Dinamika tog procesa treba da usmerava reformske aktivnosti. Među njima su personalna pitanja svakako bitna, ali nisu jedina, jer je pre svega potrebno izmeniti relevantan normativni okvir i postići koherentnost čitavog, ne samo pravnog, nego i pravosudnog sistema, kako bi onda u tome i personalna rešenja mogla da deluju na najbolji način. To je nešto na čemu se veoma retko zadržavamo, iscrpljujući se u tim beskrajnim rasprava o tome kako je reforma vršena. Ona nekako najčešće pomračuje um o onome što su potrebe za reformu pravosudnog sistema kada je u pitanju ta personalna dimenzija. Možemo se o tome sporiti, možemo raspravljati i o reizboru sudija, ali mislim da je sada mnogo aktuelnije pitanje kako se sudije, a i tužioci reintegrišu u sistem, jer su potrebe ogromne i problemi su veoma veliki. Možemo se sporiti i oko toga kako je smenjena bivša predsednica Vrhovnog kasacionog suda.
Ono što mislim da je takođe loše, ako smo se okrenuli tim putem da se bavimo personalnim pitanjima, zašto se onda nismo bavili tim visokim imenovanjem pojedinačno, nezavisno od svih ovih drugih imenovanja? Jer, dozvolićete, to će biti i osoba koja će biti jedna od ključnih osoba za razvoj pravosudnog sistema i njegove dalje reforme.
U okviru tih ključnih načela i prioriteta pominju se stvari za koje se svi bore. Duboko sam uverena da će se i ljudi koji su predloženi na ove visoke funkcije boriti za ta načela, a to su pre svega nezavisnost u pravosuđu, nepristrasnost, nešto o čemu retko govorim, a to je kvalitet pravde koja se sprovodi, jednak pravni tretman i pristup pravdi. Ono o čemu manje govorimo, jeste gde su mehanizmi i kako to postići? Zašto je toliko teško na početku reforme govoriti o tome kako podići nivo kvaliteta i stručnosti, nego samo raspravljati i pretresati nečije biografije? Kako donositi kvalitetne odluke? Zašto treba raditi efikasno, u razumnim rokovima? Zašto se treba postaviti proaktivno i jasno u komunikaciji sa građanima? Jer pravda treba da služi građanima, pre svega.
Odgovornost pravosudnog sistema je takođe nešto što je od izvanrednog značaja i kriterijumi za odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija još uvek nisu, barem široj javnosti predočeni potpuno transparentno. Sklona sam da verujem da je postupak, o kojem je već pričano u toku rasprave, sproveden zaista transparentno i veoma ozbiljno, ali šira javnost sa time nije upoznata i to je nešto što je bitan nedostatak ovog procesa.
Ono što je takođe veoma važno naglasiti, to je da postoje ogromni problemi sa kojima se svi moramo uhvatiti u koštac, jer smo svi deo tog sistema, kao i da je rešavanje tih problema od prevashodnog značaja za podizanje stanja u pravosuđu i govor o njihovim problemima koji više neće biti, kako je moja koleginica Judita Popović rekla, opšte mesto, nego gde je budućnost tog pravosuđa, kako ga učiniti efikasnijim, racionalnijim, u kom smislu pojačati sve te prerogative nezavisnosti, omogućiti pravosuđu da ne trpi toliki upliv politike i da se njime ne bavimo samo u okvirima onoga što je politika.
Što se tiče današnjeg dnevnog reda, na samom kraju, mi ćemo se, naravno, pozabaviti ovim pitanjem i odlučićemo o tome u skladu sa našim programskim načelima, podržavajući neophodnost potrebe da se sa strategijom pravosuđa ide dalje i da se u reformi postignu mnogo veći iskoraci nego što je to, nažalost, bio slučaj. Nadam se da će već najskorija prilika za to biti kada konačno pred plenum stignu i ovi zakoni koji će se baviti tim normativnim okvirom, a ne samo personalnim rešenjima. Zahvaljujem.

Whoops, looks like something went wrong.