Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Svetislava Bulajić glasao


usvojen

protiv