Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Svetislava Bulajić glasao

Nijedan akt nije pronađen.