Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojan Đurić glasao

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija

usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao