Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Bojan Đurić

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija

Obaveštenja i objašnjenja

Nijedan govor nije pronađen