Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radmila Gerov glasao
usvojen

protiv


usvojen

protiv