Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Čedomir Jovanović glasao

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija