Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Judita Popović glasala

Judita Popović

Liberalno demokratska partija


usvojen

Nije glasalausvojen

Nije glasala