Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Petrić glasao

Milan Petrić

Srpska narodna partija
usvojen

Nije glasao
usvojen

Nije prisustvovao