VLADIMIR PAVIĆEVIĆ

Nova stranka

Vladimir Pavićević rođen je 1978.godine u Kotoru.

Diplomirao je na Odeljenju za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka (www.fpn.bg.ac.rs) Univerziteta u Beogradu 2001. godine odbranom diplomskog rada: "Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji", pod mentorstvom prof. dr Ilije Vujačića.

Završio je master studije na Univerzitetu u Bonu (Savezna Republika Nemačka) odbranom rada: „Veliki kompromis: iskustva iz procesa konstituisanja Sjedinjenih Američkih Država i Evrope“, 2003. godine, pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Lorca. Master diploma nostrifikovana je 2004. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao diploma magistra političkih nauka.

Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2011. godine odbranom doktorske disertacije na temu: „Koncept saglasnosti u političkoj teoriji Džona Plamenca“, pod mentorstvom prof. dr Ilije Vujačića. U periodu od 2004. do danas Vladimir Pavićević se usavršavao u Austriji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Do sada je objavio više radova iz političke teorije, političke filozofije i evropskih studija.

Vladimir Pavićević je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je angažovan na više predmeta u okviru uže naučne oblasti: Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka. U Beogradskoj otvorenoj školi (www.bos.rs) je angažovan kao akademski savetnik u okviru Odeljenja za napredne dodiplomske studije.

Jedan je od osnivača Nove stranke, a 2013. godine izabran je i za zamenika predsednika NOVE (www.novastranka.rs ). Na parlamentarnim izborima koji su organizovani 16. marta 2014. godine izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a na toj funkciji ostaje do juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 12:15

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanici
  • Beograd
  • Kotor
  • 1978

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Poštovane dame i gospodo, smatram da su povređeni članovi 106. i 107. Poslovnika Narodne skupštine, tokom govora našeg kolege od malopre. Gospodin Rističević je ovde povodom naše posebne sednice o predlogu kandidata za izbor ministra odbrane, ministra dovodio u vezu sa oblašću poljoprivrede. To nije tačno, jer u ključnim rečima koje smo mi dobili ovde kao opis delovanja gospodina kandidata za ministra odbrane, nema te reči.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Mislim da je bilo primereno da vi samo upozorite gospodina da to nije primereno da se radi.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Ovo je sada dodatno kršenje Poslovnika Narodne skupštine, gospodine Bečiću.