Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jovana Jovanović glasala

Jovana Jovanović

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala