Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Jerkov glasala

Aleksandra Jerkov

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala