Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Marjanović glasala

Vesna Marjanović

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala