Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Muamer Bačevac glasao

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije


usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao