Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Besarović glasala

Vesna Besarović

Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.