Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Besarović glasala

Vesna Besarović

Socijaldemokratska partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala