Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nada Lazić glasala

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine


usvojen

Nije prisustvovala












usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala