Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Arpad Fremond glasao

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađarausvojen

za