Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Elvira Kovač glasala

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađarausvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala