Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Elvira Kovač glasala

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara

usvojen

Nije prisustvovala