Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Laslo Varga glasao

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao