Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Anamarija Viček glasala

Anamarija Viček

Savez vojvođanskih Mađara

Nijedan akt nije pronađen.