Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Anamarija Viček

Anamarija Viček

Savez vojvođanskih Mađara

Obaveštenja i objašnjenja

Nijedan govor nije pronađen