Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Olgica Batić glasala

Olgica Batić

Demohrišćanska strankausvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala