ADRIANA ANASTASOV

Srpska napredna stranka

Rođena je 1985. godine u Nišu.

Po zanimanju je diplomirana ekonomistkinja.

Na lokalnim izborima 2012. izabrana je za odbornicu u Skupštini grada Niša.

Predsednica je Saveta za mlade grada Niša.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 2014. godine izabrana je za narodnu poslanicu u Skupštini Republike Srbije na listi Srpske napredne stranke, a na tom mestu ostala je do do kraja saziva 03. juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 01.12.2016, 09:38

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Drugo vanredno zasedanje, 04.02.2016.

Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, prezadovoljna sam zaista objašnjenjem gospodina ministra, neću zato dugo, kada je reč o ovom ugovoru o transferu u članu 5. Kao što je rekao ministar, sada su definisani jasno precizni kriterijumi za transfere i u zemlji i u međunarodnim transferima, tako da ovo konkretno kada se orijentiše na ugovor, podrazumevamo da mislimo na celokupan transfer koji se odvija. Uz to, pričali smo o adekvatnom školovanju, zdravstvenoj zaštiti i svemu ostalom, a da ugovor možda ne pokriva, sam ugovor o transferu, sve te podatke.

Kada govorimo o saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, svi članovi su zaista pažljivo pripremani u saradnji sa njim, a koliko on ima dobru saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta pokazuje nagrada koju je Ministarstvo omladine i sporta dobilo prošle godine za transparentnost u radu u kategoriji republičkih organa. Dakle, ministar i njegovi saradnici su dobili tu nagradu od Poverenika za informacije od javnog značaja, te zaista možemo da kažemo da u saradnji sa njim svi ovi članovi i celokupan zakon je pripreman i da tu zaista nema nikakvih problem. Hvala.

Drugo vanredno zasedanje, 04.02.2016.

Hvala, gospodine predsedavajući.
Upravo ovo što je ministar rekao i kako je dao obrazloženje. Dakle, zloupotreba ugovora, zloupotreba aneksa ugovora koji se nisu registrovali uopšte, koje su sportski savezi zloupotrebljavali i vršile su se malverzacije. Zaista, da bi se zaštitili sportisti, morao je upravo da se odbije ovaj amandman, jer zakonom nisu ti aneksi ugovora registrovani, sportisti su bili oštećeni, primanja koja su imali nisu bila registrovana i nakon tog njihovog bavljenja sportom nisu mogli da ostvare pravo na penziju, na adekvatnu zdravstvenu zaštitu i sve ostalo što tim ugovorima nije bilo rešeno na adekvatan način, niti overeno u skladu sa zakonom. Hvala.

Drugo vanredno zasedanje, 04.02.2016.

Hvala, predsedavajući.
I ja bih želela da se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta na prihvatanju ovog amandmana, jer su time zaista i Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta jednu zrelost pokazali u vođenju i unapređenju sistema razvoja sporta u Republici Srbiji. Srpska napredna stranka je odavno donela odluku u okviru svojih organa da naši članovi ne budu članovi uprava sportski organizacija, a evo sada i prihvatanjem ovog amandmana zaista ukazujemo na to da oni koji se bave političkim funkcijama, koji imaju određene funkcije u svojoj političkoj organizaciji, da tu nema mesta u sportu. Želimo da depolitizujemo sport i želimo da unapredimo sistem sporta u svakom smislu. Hvala.