Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nenad Nikolić glasala

Nenad Nikolić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.