Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Tomić glasala

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka


usvojen

za


usvojen

Nije prisustvovala