Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Darko Laketić glasao

Darko Laketić

Srpska napredna stranka
usvojen

za