Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Kovačević glasao

Dejan Kovačević

Srpska napredna stranka
usvojen

za