Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Nikolić glasao

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.