Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Polovina glasao

Dragan Polovina

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.