Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Polovina glasao

Dragan Polovina

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao