DUŠAN JANKOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1954. godine. Specijalista je veterinarske medicine.

Vlasnik je veterinarske ambulante "Janković".

 
Poslednji put ažurirano: 17.02.2022, 15:15

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

Zahvaljujem se.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, koleginice i kolege, ovu diskusiju ću posvetiti Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Naime, obzirom da sam u radnom odnosu od 1980. godine, prolazio sam kroz različite sisteme nagrađivanja, a svi su oni imali u sebi manju ili veću dozu nepravilnosti, što se u mnogome odražavalo kako na sam kvalitet rada, tako i na motivisanost za rad.

Ovaj predlog zakona, koji je predložila Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, je sistemski zakon i on mnogo toga uređuje, pojednostavljuje i nedvosmisleno precizira, a ujedno i smanjuje broj propisa kojima su se uređivale plate i druga primanja zaposlenih, pa i u javnom sektoru.

Ovaj zakon nudi mogućnost efektivne kontrole, transparentnost i pravičnost. Takođe je i stimulativan, tj. daje mogućnost i napredovanja u platnom sistemu. Ovim zakonom je jasno definisana osnova plate. Takođe je regulisano i pitanje dodatka na osnovnu platu, pravo na naknadu plate, kao i pravo na naknadu troškova i druga primanja.

Ovim zakonom se uređuju plate i naknade kako državnih službenika, tkao i nameštenika, detaljno se uređuje pitanje minulog rada, prekovremenog rada, rada u dane praznika, noćnog rada, kao i terenskog dodatka. Ovaj zakon daje mogućnost uvećanja plata za javne službe čiji prihodi to dozvoljavaju i omogućavaju, a najviše do 30% po zaposlenom, a u visokom obrazovanju i zdravstvu bez ograničenja.

Ovaj Zakon o platama i Zakon o radu, koji precizno uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, u potpunosti se dopunjavaju i daju nedvosmislenu i neraskidivu celinu, kako u radnim odnosima, tako i u sistemu nagrađivanja, što na našim prostorima do sada i nije bio jasan slučaj.

Ovim zakonima se omogućuje da kvalitetan rad, visok nivo odgovornosti, vreme provedeno na radu, školska sprema, lična sposobnost, zainteresovanost i kreativnost u struci dođu do izražaja, tj. da se vrednuju i na kraju nagrade, tj. novčano zakonski stimulišu.

Ovaj zakon o platama uvodi platne grupe i platne razrede i nudi trenutno najbolja rešenja u cilju što pravednijeg sistema nagrađivanja zaposlenih. Ovaj zakon je kostur, a podzakonski akti koji treba da se donesu doprineće i upotpuniće specifičnosti u sistemu nagrađivanja u našoj zemlji.

U Danu za glasanje lično ću podržati ovaj Predlog zakona i dajem mu najvišu ocenu. Hvala.

Peto vanredno zasedanje, 17.02.2016.

Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, obzirom da je već dosta toga rečeno po svim tačkama dnevnog reda u današnjoj diskusiji, šta više reći. Pokušaću u kratkim crtama da dam svoj doprinos i obrazloženje za prihvatanje ovog pred nama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu, a koji je predložila Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem.

Naime, opšte je poznato da je stočarstvo viša faza ratarske proizvodnje u poljoprivredi, a da je poljoprivreda jedan od pokazatelja razvijenosti jedne zemlje. Usvajanjem ovog Predloga zakona rešili bi se brojni problemi i nedoumice koje imaju odgajivači u stočarskoj proizvodnji, a time bi se napravio dobar iskorak ka unapređenju kako stočarstva tako i celokupne poljoprivrede, ne samo u proizvodnom, nego i u zakonodavnom delu, a što je vrlo bitno zbog usklađenosti sa propisima Evropske unije.

Ove izmene i dopune Zakona o stočarstvu obuhvataju ne samo nama uobičajenu klasičnu stočarsku proizvodnju, već se ovde uključuje i ribarstvo sa svojim proizvodima, kao i pčelarstvo i proizvodnja i način gajenja divljači. Takođe u ovom Predlogu zakona se pominju i uključuju distributivni centri za promet reproduktivnog materijala, a što je vrlo bitno za poboljšanje kako kvantiteta tako i kvaliteta stočarskih proizvoda, a svi znamo koji su to.

Naime, samo visoko kvalitetni proizvodi uz istovremenu usaglašenost zakonodavstva sa propisima Evropske unije, može naći svoj put do evropskih i svetskih već probirljivih potrošača.

Ovim Predlogom zakona se tačno propisuje i dokumentacija koja mora biti u pratnji proizvoda ribarstva koji se stavljaju u promet. Što se tiče pčelarstva, uvodi se sistem vođenja katastra pčelinje paše i fenološke karte, kao i obaveza izveštavanja pčelarskih udruženja prilikom sprovođenja akcija na suzbijanju komaraca, a u cilju smanjenja štete u pčelarstvu. Imajući u vidu da pčelarski proizvodi sve više dobijaju na značaju, bilo je krajnje vreme da se povede sveobuhvatna zakonska briga i regulativa po pitanju pčelarstva.

Primena ovog zakona stimuliše pojavu novih privrednih subjekata u cilju vršenja kontrole proizvodnje reproduktivne sposobnosti i pozitivne selekcije uopšte u stočarstvu.

Sva ova predložena zakonska rešenja ne dovode do opterećenja proizvodnje, naprotiv, daju više prostora i smernica kako doći do veće i kvalitetnije proizvodnje, a u cilju zadovoljenja kako domaćih, tako i inostranih potrošača.

Stoga u danu za glasanje poslanici Srpska napredna stranka će glasati za ove predložene zakone i sve one zakone koji su bili predloženi na dnevnom redu današnjem. Takođe, pozivamo i sve ostale poslanike ovog doma da glasaju za ove predloge zakona. Zahvaljujem.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.11.2015.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre i narodni poslanici, danas je već mnogo toga rečeno u prilog podržavanja ovog zakona. Na svoj način bih obrazložio podržavanje ovog zakonskog predloga, koji je predložila Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Prethodni režim se oglušavao o učestale štrajkove prosvetnih radnika zbog niskih i neadekvatnih plata. Naša Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem, u vremenu kada se sprovode teške reforme i uz veliki rad, napor i razumevanje, uspela je da iznađe prihvatljivo rešenje i za ovaj problem, a to je donošenje i usvajanje ovog zakona sa ciljem da bi se unapredio kvalitet procesa rada osnovnih i srednjih škola i ustanova učeničkog standarda.

Naime, svi mi, manje više, znamo ili smo upoznati kako sa radnom, tako isto i sa materijalnom situacijom prosvetnih radnika u osnovnim i srednjim školama. Njihov materijalni status je, slobodno možemo reći, nezavidan. Prosvetni radnici rade jedan vrlo odgovoran i human posao. To su ljudi u većini slučajeva sa fakultetskom diplomom, rade sa decom čija je sfera interesovanja za nauku različita. Oni moraju da prilagode svoje predavanje tako da svako dete shvati šta je predavač njima prezentovao i da iznetom materijom zainteresuje svako dete. To ni malo nije lako.

Rad prosvetnog radnika se ne svodi samo na odlazak u školu, održavanje časova i odlazak kući. Ne, prosvetni radnik ima i te kako posla koji se ne vidi, gledajući sa strane. Oni provode sate i sate vršeći pripreme za svaki školski čas, za svaku nastavnu jedinicu, a sve to, ako se može reći, na štetu svog slobodnog vremena. Ne mali broj prosvetnih radnika, pogotovo u malim sredinama, suočen je sa dodatnim problemom, a to je zbog sve manjeg broja dece u školama nedostatak punog fonda časova, te su primorani, da bi imali punu normu ili pun fond časova, da idu u druge škole da bi održavali nastavu, a koje su neretko udaljene i više kilometara, pa i desetine kilometara, i leti i zimi, što dodatno otežava njihov rad.

Ovaj novčani iznos o kome danas govorimo je znak pažnje i dobre volje da se pomogne koliko je trenutno moguće, ali iz realnih izvora prihoda. Možda će neko ovu pomoć nipodaštavati, ali moramo biti realni i priznati da ova Vlada i ovaj parlament, pored najbolje volje, nije u mogućnosti da reši preko noći sve probleme koje je napravio prethodni režim. Tom nizu nerešenih problema pripadaju i problemi prosvetnih radnika.

Zato ćemo svi mi zajedno, kako reče naš premijer Aleksandar Vučić, korak po korak rešavati probleme i već tokom naredne godine susrešćemo se sa mogućnošću povećanja plata i prosvetnim radnicima.

Pošto je mnogo toga već rečeno, meni preostaje jedino da u danu za glasanje pozovem sve mudre i umne glave ovog doma, a ima ih, da podrže ovaj Predlog zakona. Hvala.