Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Goran Vukadinović glasala

Goran Vukadinović

Srpska napredna stranka


usvojen

za