Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Goran Vukadinović glasala

Goran Vukadinović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.