Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Gorjana Marinković glasao

Gorjana Marinković

Pokret socijalista
usvojen

za